Logo Hostgrafia
Start

Jak działamy

Poniższy schemat ma zastosowanie głównie przy projektowaniu stron internetowych. Jednakże poszczególne elementy odnoszą się także do innych projektów: loga, wizytówki, foldery, banery reklamowe, etc.

Ikona ustalenia


Omówienie projektu. Odbywa się spotkanie, na którym staramy się rozpoznać potrzeby klienta co do funkcjonalności oraz preferencji w zakresie grafiki nowego projektu. Wspólnie określamy główne cele, wyznaczamy zakres prowadzonych usług, ustalamy cenę.

 

Ikona projekt


Wykonanie projektu. Wykonujemy projekt graficzny, uwzględniając ustalenia zawarte podczas rozmowy wstępnej. Na tym etapie w dalszym ciągu prowadzone są konsultacje z klientem. 

 

Ikona zgodaIkona zaliczka

Akceptacja projektu. Klient otrzymuje gotowy projekt graficzny. Dopiero w tym momencie pobierana jest pierwsza opłata zgodna z kwotą ustaloną podczas rozmowy wstępnej. Uregulowanie należności jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia kolejnego etapu projektu.

 

Ikona wykonanieIkona konsultacje
Integracja projektu graficznego z warstwą techniczną. Na tym etapie klient dostarcza materiały - teksty, zdjęcia, dokumenty etc.
UWAGA! Jakiekolwiek zmiany w warstwie graficznej, bądź instalacje, modyfikacje wcześniej nie ustalonych funkcjonalności podlegają dodatkowej opłacie.

 

Ikona zapłata

 

Płatność końcowa.

 

Ikona publikacja

 

Publikacja.

 
Copyright © 2014 - 2024 Hostgrafia All rights reserved
Script logo
Jak działamy